Personalpolitikk

Personalpolitikk

Våre viktigste ressurser
ServiceKompagniet® skal være en attraktiv arbeidsplass hvor de ansatte har mulighet for personlig utvikling.

Utdanning
Ansatte på ethvert nivå må ha muligheten for via kurser å tilegne seg den kunnskapen som gir dem grunnlag for å utføre deres arbeid best mulig. Kurser avtales og planlegges med ledelsen og inspektørene.

Forfremmelse
Når det blir utnevnt arbeidsledere, blir stillingen tilbudt til de medarbeiderne i organisasjonen som har den nødvendige utdanningen og interessen for å bli arbeidsleder. Hvis stillingen deretter ikke er besatt, blir den opp utlyst eksternt.

Organisasjonen
ServiceKompagniet® skal opprettholde en positiv holdning til de ansattes organisasjoner.

Serviceholdninger
Alle ansatte i ServiceKompagniet® må opptre vennlig overfor kunder og kolleger. Arbeidslederne i ServiceKompagniet® har dessuten ansvaret for at kunder og ansatte blir møtt med en kompetent, faglig kunnskap og en servicemessig korrekt oppførsel.

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.