Miljøpolitikk

Miljøpolitikk

Vi passer på miljøet
Gjennom vår miljøpolitikk tilkjennegir ServiceKompagniet® at vi ønsker å holde fast på og utvikle vår posisjon i bransjen. Vi ønsker å levere bæredyktige tjenester som på et sunt økonomisk grunnlag til kontinuerlig utvikles på miljøområdet og dermed er med på å minimere miljøpåvirkningen fra våre aktiviteter.

ServiceKompagniets® miljøpolitikk:

Vi skal ta hensyn til miljøet både innen servicetjenestene og i vår atferd.

I samsvar med karakteren av aktivitetene våre handler miljøpolitikken både om miljøforhold relatert til den interne driften, og miljøforhold i forbindelse med servicepraksis og servicetjenester overfor kundene våre.

Under den overordnede miljøpolitikken forplikter ServiceKompagniet® seg til:

  • Å arbeid for at kundene våre tilbys miljøriktige og hensiktsmessige tjenester.
  • Å bidra til en positiv og åpen dialog med våre interessenter om miljøforhold.
  • Å stille de personaleressurser og økonomiske ressurser til rådighet som er nødvendige for å etterleve denne miljøpolitikken.
  • Å motivere våre ansatte på ethvert plan til å arbeid positivt for å minimere miljøpåvirkningene av våre aktiviteter.

La oss bidra sammen til et godt og sunt miljø.

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.