Foodservice

Foodservice

15973881 mVi tilbyder også en bred vifte af serviceydelser til produktionsvirksomheder herunder slagterier, bagerier, fiskeindustrien o. lign. Det kan være rengøring i såvel produktionsafsnittet som i administrationsarealerne. Ligesom vi naturligvis tilbyder hjælp til anden rengøring og Office Support samt vedligeholdelse af udenomsarealerne.

Vi foretager også selv løbende bakteriologiske prøveudtag og sender disse til laboratorium for at løbende tilsikrer, at den rengøring der finder sted stemmer overens med det aftalte og lovgivningen herom.

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.